Olíugufuskiljur 

Deilir Tækniþjónusta er umboðs og þjónustuaðili fyrir Franke Filter olíugufuskiljur.

Vaxandi kröfur um umhverfis, heisluvernd og innleiðing strangari mengunarstaðla fyrir ýmsan útblástur kallar á bætta hreinsun útblásturs.Olíuskiljurnar henta í jarðvarmavirkjanir, vatnsaflsvirkjanir, dísel vélar, dælur, þjöppur og öll þau tæki sem eru með olíu.

Frekari upplýsingar:

Lýður Skúlason

Sími: 664 9989

lydur@dts.is 

Urðarhvarf 6 203 Kópavogur